LABORATUVAR

Türkiye bitki örtüsü, ekiplerimiz tarafından bölgesel olarak analiz edilir. En verimli topraklarda doğal şartlarda yetişen veya yetiştirilmeye müsait  sürdürülebilir kaynaklar tespit edilir. Bu bitkilere ait literatür taramaları akademisyenlerimiz tarafından yapılır. Ardından, seçilen türler mevsimsel koşullara uygun şekilde kurulan timler tarafından toplanır. Ön temizleme işlemine tabi tutulan bitkiler uygun koşullarda kurutulur. Kurutulan bitkiler öğütülerek uygun koşullarda depolanır.

Çalışma yapılacak olan bitki depolama alanından reçete verilerine uygun miktarda alınarak en verimli olduğu çözücünün tespiti için bilinen tüm çözücüler ile ayrı ayrı muamele edilir. Elde edilen ekstrelere miktar tayini yapılır ve içerik olarak hedefe en uygun madde yoğunluğuna ulaştığı görülen çözgen ile çalışmalara devam edilir. Bitkiler, uygulama laboratuvarlarımızda, belirlenmiş olan ideal şartlarda reflux ve distilasyon düzeneklerinde uygun çözücüler ile ekstraksyon işlemine tabi tutulur. Ekstraksyon sonucu elde edilen solüsyonlar süzme işleminden sonra rotary evoparatörde ve damıtma düzeneklerinde çözücüsünden ayrılır. Elde edilen konsantre bitki ekstresi gerekirse liyofilizasyon işleminden geçirilerek eser miktarda dahi olsa içinde kalan su veya çözücüden arındırılır. Elde edilen ekstreler aktif madde analizleri ve içerik analizi için Üniversite Laboratuvarlarına test edilmek üzere gönderilir. Tüm ekstre transferleri soğuk zincir altında gerçekleştirilir. Depolama ise 0 – 4 º C yapılır. Ayrıca elde edilen tüm ekstrelerin birer şahit numuneleri, sürekli kontrol için uygun cihazlarda bekletilerek gözlemlenir. Hedefe yönelik hizmet edeceği analiz sonuçları ile desteklenen ekstrelerin etkili olduğu uygun doz farmakologlarımız tarafından belirlenir. Bu aşamadan sonra ekstrelerimiz, çeşitli  formülasyonlara girdi yapılarak ticari formlara getirilir ve artık bitmiş ürün üzerinde yoğunlaşılarak işlem adımları takip edilir.